user_mobilelogo

Wat zijn de kosten ?

kosten

.

Moet U als patiënt betalen voor onze diensten?

.

U bent verzekerd bij een Belgisch ziekenfonds?

.

Dan wordt alles voor u geregeld. Onze administratie brengt de kosten rechtstreeks in rekening bij uw ziekenfonds

(alle Belgische ziekenfondsen).

.

Dit heet de "3de betalersregeling". U betaalt dus in feite niets. Het Riziv vraagt evenwel een kleefvignet en een voorschrift betreffende de geleverde prestaties. Uw arts is hiervan op de hoogte en zal u hierbij verder helpen.

.

Wij zijn wel verplicht om bij elke bezoek uw identiteitskaart in te lezen.

.


logo frie L